Posts Tagged ‘OSZCZĘDZANIE NA GAZIE’

Ostatnio dostałam fakturę za gaz i okazuje się, że dzięki oszczędnościom, czyli paleniem w kominku brykietem z papieru przeszliśmy do taryfy W-2 z W-3. Poświęciłam trochę czasu na przestudiowanie „Wyciągu z Taryfy w zakresie dostarczania paliwa gazowego Nr 2/2009”, czego wcześniej nie robiłam i okazuje się, że jest bardzo łatwo przekroczyć taryfę i płacić więcej lub mniej za gaz.  W Karpackiej Spółce Gazownictwa obliczane to jest za rok zużycia gazu / zakładam zużycie roczne 1 200 m³ / wg wzoru:

1200 * cena/ m³  + 1200 * zmienna sieciowa / m³   + 12 * stała sieciowa / m-c  + 12 * abonament za m-c                                                                             W-3 /powyżej 1200m³/         1200*0,9210+1200*0,3533+12*40,20+12*8,20 = 2 112,36 za rok                                                                                     W-2 /poniżej1200m³/             1200*0,9350+1200*0,4668+12*10,65+12*7,05 = 1 894,56 za rok

Różnica wynosi  217,80 zł a granicę  1200m³  łatwo przekroczyć .          Czasem warto czytać umowy!

Reklamy